گزارشات و سابقه

روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۱۴۰۰-۹۹

May 1, 2021

یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.

https://www.hra-news.org/periodical/a-97/

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر فروردین ۱۴۰۰

April 30, 2021

گزارش ماهانه مختصری از وضعیت حقوق بشر در ایران طی دوره آوریل 2021 ، تهیه شده توسط آمار ، نشریات و آثار فعالان حقوق بشر در ایران.

https://www.hra-news.org/periodical/a-95/

ایران وقایع سال 2020

April 1, 2021

مقامات ایران به سرکوب مردم ایران ادامه دادند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور، همراه با قوه قضاییه، با اقداماتی نظیر استفاده از زور کشنده و بیش از حد علیه معترضان و شکنجه‌ها و نقض‌های گزارش‌شده در بازداشت معترضان را به شدت سرکوب کرد. رییس‌جمهور روحانی و دولت او تمایل چندانی برای کاهش یا مقابله با این نقض‌های جدی حقوق به دست نهادهای امنیتی ایران نشان نداده‌اند و همزمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، به این نقض‌های جدی چراغ سبز نشان می‌دهد. تحریم‌های گسترده آمریکا هم اقتصاد کشور و دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی را تحت تأثیر قرار داد و به حق آنها به سلامتی ضربه زد.

https://www.hrw.org/fa/world-report/2021/country-chapters/377379

وضعیت حقوق بشر در ایران

April 7, 2021

مرور سال میالدی 2020

فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1339642021PERSIAN.PDF

فیلم های

بیشتر ببینید: قفس را بسوزانید ، پرندگان را آزاد کنید

من و مارکس از میرجاوه تا لسبوس
زنان - زندانیان سیاسی ایران