WATCH FULL PROGRAM IN ENGLISH here

گزارشی از برنامه ۲۵ سپتامبرِ کتابفروشی انقلاب در هارلم نیویورکیکی از فعالین کارزار «قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را» (Report from BTC)

برای اطلاع از مطالب برنامه به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید (Event Page in English)

Featured Clips

سخنرانی ریموند لوتا در ۲۵ سپتامبر در کتابفروشی انقلاب در نیویورک.
گزیده ترجمه را بخوانید