«ما نباید آنها را بدون پشتیبان رها کنیم.»

برای چاپ فراخوان اقدام اضطراری در مجله New York review of book به 15 هزار دلار نیاز است. ما به کمک شما برای جمع آوری این پول تا تاریخ 16جولای احتیاج داریم.

کارزار وحشیانه ای از دستگیری، شکنجه و اعدام هم اکنون در ایران در جریان است. این یک وضعیت اضطراری است. زندگی و کرامت صدها زندانی سیاسی در معرض خطر فوری و مهلک قرار دارد. این وضعیت اضطراری با انتخاب رئیسی بعنوان رییس جمهور فقط شدت بیشتری گرفته است. رئیسی یکی از اعضای اصلی "هیئت مرگ" بود که به دستور خمینی در تابستان 1367 در فاصله یک ماه بیش از 5000 زندانی سیاسی را اعدام و در گورهای دست جمعی به خاک سپردند و تا کنون هیچ آمار رسمی از این جنایت هولناک گزارش نشده است.

زندگی زندانیان سیاسی ایران در خطر است باید از آنها دفاع کرده و بسرعت اقدام کنیم.

برای چاپ فراخوان اقدام اضطراری در یک صقحه کامل و تمام رنگی به 15000 دلار تا 16جولای نیاز است از همه کسانی که خواهان عدالت اجتماعی و آرزوی جهانی بهتر را دارند می خواهیم در جمع آوری این مبلغ به ما یاری رسانند.  این فراخوان در پشت جلد مجله معتبر NYRB در ماه آگوست چاپ و همچنین در صفحه آن لاین این مجله درج خواهد شد. این مجله به مخاطبان مهمی از جمله نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران و افراد دلسوز و متفکری می رسد. تیراژ کتبی آن 130000 و مخاطبان آن لاین آن  بیش از 1350000 بازدید کننده ماهانه دارد. همچنین این مجله سابقه حمایت از منتقدین و حق اتنقاد از نظام های حاکم را دارد.

انتشار و برجسته کردن این فراخوان در NYRB بشکل جسورانه ای این موقعیت اضطراری را به وسط میدان سوق داده و باعث دلگرمی زندانیان و عزیزان آنها و دیگران در ایران می شود همچنین این همبستگی بین المللی می تواند فشاری بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای آزادی زندانیان سیاسی باشد.

آریل دافمن ، اهمیت این درخواست اضطراری را در گفته خود ایچنین برجسته می کند:« مردم خوش قلب دائما مورد هجوم بسیاری از درخواست ها برای امضاء دادخواست در مورد موضوعات مهم قرار می گیرند. بسیار طبیعی است که آنها کلافه شده و از خود بپرسند که این امضاء کردن چه تاثیری خواهد داشت؟ اگر من وارد کمپین اضطرای برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده ام، به این دلیل است که می دانم این ابتکار عمل توجه مردم را به زنان و مردان در بند در آن کشور جلب خواهد کرد، و اگر فشار کافی بر روی رهبران و سردمداران آن وارد شود فردا می تواند آن عزیزان را از شر شرایط وحشتناک و بی عدالتی مفرط خلاص کند و حتی اگر آن رهبران و سردمداران به ما گوش ندهند، من بر مبنای تجربه شخصی- اعتقاد دارم که به زندانیان قدرت زنده ماندن و استقامت می دهد. آنها صدای ما را می شنوند، آنها می فهمند که دیگران در اقصی نقاط دنیا و در دور دست ها ، به آنچه برای آنان اتفاق می افتد، اهمیت می دهند. ما نباید آنها را نا امید و بدون پشتیبان بگذاریم.»

انتشار "درخواست اضطراری" در صفحات NYRB به جهانیان اعلام می کند « ما آنها را بدون پشتیبان رها نخواهیم کرد» و بسیاری را ترغیب خواهیم کرد که به ما بپیوندند.

www.freeiranspoliticalprisonersnow.org/donate

سخاوتمندانه کمک کنید و دیگران را نیز تشویق به این کار کنید.

این "فراخوان اقدام اضطرای" www.freeiranspoliticalprisonersnow.org/endorse

کنید و به دوستانتان برای امضا بفرستید.

Our email is:  FreeIransPoliticalPrisonersNOW@gmail.com

چک و یا مانی اوردر را به این آدرس بفرستید

Emergency Campaign to Free Iran's Political Prisoners
c/o World Can't Wait
305 West Broadway #185
New York, NY  10013-5306

همه زندانیان سیاسی ایران باید بدون قید و شرط  و فورا آزاد شوند.

دولت های ایالات متحده و ایران بر اساس منافع خودشان عمل می کنند. و در این حالت، ما مردم ایالات متحده و ایران، همراه با مردم جهان، منافع مشترک خودمان را داریم و به عنوان بخشی از رسیدن به دنیای بهتر باید برای دفاع از زندانیان سیاسی ایران متحد شویم. در ایالات متحده، ما مسئولیت ویژه ای داریم که باید بسیار گسترده در برابر این سرکوب ظالمانه جمهوری اسلامی  متحد شویم، و با هرگونه اقدام جنگی توسط دولت ایالات متحده که رنج های غیر قابل تحمل فزون تری را بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد، فعالانه مخالفت کنیم.

کارزار وحشیانه ای از دستگیری، شکنجه و اعدام هم اکنون در ایران در جریان است. این یک وضعیت اضطراری است. زندگی و کرامت صدها زندانی سیاسی در معرض خطر فوری و مهلک قرار دارد. این وضعیت اضطراری با انتخاب رئیسی بعنوان رییس جمهور فقط شدت بیشتری گرفته است. رئیسی یکی از اعضای اصلی "هیئت مرگ" بود که به دستور خمینی در تابستان 1367 در فاصله یک ماه بیش از 5000 زندانی سیاسی را اعدام و در گورهای دست جمعی به خاک سپردند و تا کنون هیچ آمار رسمی از این جنایت هولناک گزارش نشده است.

زندگی زندانیان سیاسی ایران در خطر است باید از آنها دفاع کرده و بسرعت اقدام کنیم.

برای چاپ فراخوان اقدام اضطراری در یک صقحه کامل و تمام رنگی به 15000 دلار تا 16جولای نیاز است از همه کسانی که خواهان عدالت اجتماعی و آرزوی جهانی بهتر را دارند می خواهیم در جمع آوری این مبلغ به ما یاری رسانند.  این فراخوان در پشت جلد مجله معتبر NYRB در ماه آگوست چاپ و همچنین در صفحه آن لاین این مجله درج خواهد شد. این مجله به مخاطبان مهمی از جمله نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران و افراد دلسوز و متفکری می رسد. تیراژ کتبی آن 130000 و مخاطبان آن لاین آن  بیش از 1350000 بازدید کننده ماهانه دارد. همچنین این مجله سابقه حمایت از منتقدین و حق اتنقاد از نظام های حاکم را دارد.

انتشار و برجسته کردن این فراخوان در NYRB بشکل جسورانه ای این موقعیت اضطراری را به وسط میدان سوق داده و باعث دلگرمی زندانیان و عزیزان آنها و دیگران در ایران می شود همچنین این همبستگی بین المللی می تواند فشاری بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای آزادی زندانیان سیاسی باشد.

آریل دافمن ، اهمیت این درخواست اضطراری را در گفته خود ایچنین برجسته می کند:« مردم خوش قلب دائما مورد هجوم بسیاری از درخواست ها برای امضاء دادخواست در مورد موضوعات مهم قرار می گیرند. بسیار طبیعی است که آنها کلافه شده و از خود بپرسند که این امضاء کردن چه تاثیری خواهد داشت؟ اگر من وارد کمپین اضطرای برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده ام، به این دلیل است که می دانم این ابتکار عمل توجه مردم را به زنان و مردان در بند در آن کشور جلب خواهد کرد، و اگر فشار کافی بر روی رهبران و سردمداران آن وارد شود فردا می تواند آن عزیزان را از شر شرایط وحشتناک و بی عدالتی مفرط خلاص کند و حتی اگر آن رهبران و سردمداران به ما گوش ندهند، من بر مبنای تجربه شخصی- اعتقاد دارم که به زندانیان قدرت زنده ماندن و استقامت می دهد. آنها صدای ما را می شنوند، آنها می فهمند که دیگران در اقصی نقاط دنیا و در دور دست ها ، به آنچه برای آنان اتفاق می افتد، اهمیت می دهند. ما نباید آنها را نا امید و بدون پشتیبان بگذاریم.»

انتشار "درخواست اضطراری" در صفحات NYRB به جهانیان اعلام می کند « ما آنها را بدون پشتیبان رها نخواهیم کرد» و بسیاری را ترغیب خواهیم کرد که به ما بپیوندند.

www.freeiranspoliticalprisonersnow.org/donate

سخاوتمندانه کمک کنید و دیگران را نیز تشویق به این کار کنید.

این "فراخوان اقدام اضطرای" www.freeiranspoliticalprisonersnow.org/endorse

کنید و به دوستانتان برای امضا بفرستید.

Our email is:  FreeIransPoliticalPrisonersNOW@gmail.com

چک و یا مانی اوردر را به این آدرس بفرستید

Emergency Campaign to Free Iran's Political Prisoners
c/o World Can't Wait
305 West Broadway #185
New York, NY  10013-5306

همه زندانیان سیاسی ایران باید بدون قید و شرط  و فورا آزاد شوند.

دولت های ایالات متحده و ایران بر اساس منافع خودشان عمل می کنند. و در این حالت، ما مردم ایالات متحده و ایران، همراه با مردم جهان، منافع مشترک خودمان را داریم و به عنوان بخشی از رسیدن به دنیای بهتر باید برای دفاع از زندانیان سیاسی ایران متحد شویم. در ایالات متحده، ما مسئولیت ویژه ای داریم که باید بسیار گسترده در برابر این سرکوب ظالمانه جمهوری اسلامی  متحد شویم، و با هرگونه اقدام جنگی توسط دولت ایالات متحده که رنج های غیر قابل تحمل فزون تری را بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد، فعالانه مخالفت کنیم.