بازگشت به صفحه منابع فارسی

لطفا برای ارائه مجازی فارسی زبان سمیه کارگر به مناسبت روز جهانی زن در 8 مارس 2023 از ساعت 4:00 الی 17:30 با ما همراه باشید.

سمیه کارگر

سمیه کارگر زندانی سیاسی سابق که در زندان بدنام اوین و قرچک به خاطر فعالیت هایش در رابطه با حقوق زنان زندانی بود. او به اتهام تاسیس و اداره گروه عصیان که علیه حجاب اجباری و قوانین شریعت فعالیت می کند، دستگیر و محاکمه شد. او در اکتبر 2020 همراه با فعالین سیاسی دیگر مانند ناهید تقوی و بهاره سلیمانی دستگیر شده بود.

کارگر در مورد فعالیت هایش در حمایت از حقوق زنان، که توسط حکومت دینمدار فعلی سرکوب می شود بحث خواهد کرد. او همچنین تجربۀ دستگیری و زندانی شدن و در نهایت کسب آزادی اش را شرح خواهد داد و بحث هایش را بر بستر گسترده تر سیاسی امروز ایران که یک خیزش ضد حکومتی فراگیر را تجربه می کند، پی خواهد گرفت.

**سخنرانی در زبان فارسی اجرا خواهد شد**

لینک ثبت نام

برای بزرگنمایی بر روی عکس دلخواه کلیک کنید

No items found.