بازگشت به صفحه منابع فارسی

خواست آزادی زندانیان سیاسی را سراسری کنیم!

موج مبارزات شورشگران ما به زندانها هم رسید.

طبق خبر رسیده شده ازبخش زنان زندان اوین آغازگران دربند ما اعلام داشته اند که از فردا به عنوان اعتراض به سرکوبهای وحشیانه رژیم جمهموری اسلامی با معترضین در خیابان‌ها، در حیاط زندان دست به تحصن خواهند زد.همچنین  تدابیر امنیتی داخل زندان بیشتر شده ودر بخش‌های مختلف زندان موانع وسیمای خاردار رو بیشتر کرده اند.

مبارزین :

باید شعار آزادی زندانیان سیاسی را به یک درخواست عمومی تبدیل کنیم. طی روزهای اخیر بیش هزاران نفر دستگیر شده اند و در شرایط بسیار بدی در زندان ها بسر می برند جان عزیزان دربندمان در خطر است.

این هشداری جدی است و باید در تظاهرات ها شعار  آزادی زندانیان فراگیر شود. در رسانه های عمومی و در مصاحبه ها و  روی این مسئله  تاکید شود. خانواده زندانیان سیاسی را نباید تنها گذاشت باید همراه خانواده ها به در زندان ها رفت و فشار آورد و نگذاریم رژیم جنایت کار  دست به جنایتی دیگر بزند.

جای عزیزان دربندمان در خیابان است آزادشان کنیم!

فریاد آزادی زندانیان سیاسی را تبدیل به یک صدای همه گیر و جهانی کنیم!

نابود باد جمهوری اسلامی!

کارزار قفس را بسوزان رها کن پرندگان را-- 10 مهر 1401

@burnthecage

(داوطلبان IEC مسئولیت آن را بر عهده می گیرند

ترجمه به انگلیسی.)

برای بزرگنمایی بر روی عکس دلخواه کلیک کنید

No items found.